Niet weten wat je weet - Liesbeth Koenen 14-4-1994 NRC

 

Wearing zit gevangen in het hier en nu. Hij kan nog gewoon praten, lopen,
orgel spelen en mensen van vroeger herkennen, maar hij kan ;geen nieuwe dingen onthouden, geen nieuwe herinneringen opdoen. Dat
komt doordat zijn Hippocamopus
kapot is.

Vaak blijft iemand in staat
zintuigliike af cognitieve informatie te verwerken, terwijl hij zich daar op geen, enkele manier van bewust is.
Pateinten als Wearing en H.M.
bijvoorbeeld kunnen nog wel degelijk nieuwe dingen leren, alleen: ze het het niet in_de gaten.

Dan zijn er patiënten die niet blind zijn in een gezichtshelft, maar die
die -helft negeren als gevolg van een hersenbeschadiging. Ze hebben niet in de gaten dat die er is, en kunnen dus ook zichzelf niet corrigeren. Ze scheren alleen de helft van hun ge, icht, en ze eten maar één kant van
hun bord leeg.

'Wie een stuk gezichtsveld mist past
zich daar meestal aan aan, door automatisch het hoofd meer_te_bewegen.

Het is absoluut duidelijk dat je niet kunt leven van informatieverwerking alleen.

Het brein is kennelijk in staat tot een scheiding tussen impleciete informatieverwerking en.expliciet. bewustzijn,