Moraal 3-10-1994 NRC

In navolging van H. Philipse stelt

J.L. Heldring in NRC Handels-blad van 7 oktober dat religie geen basis vormt voor ethiek.

Godsbewijzen zijn logisch niet houdbaar en een religieuze houding levert de mens nog geen

grondslag voor moreel gedrag.