moet een filosoof getrouwd zijn

K. van Berkel 6 september 1991 NRC

 

zelfonderschatting vormt op zijn minst sinds het midden van de
negentiende eeuw een vast onder deel van het repertoire van de Ne derlandse intellectueel Rudolf Agricola
wat men kan zeggen dat met hem de geschiedenis van de filosofie in Nederland begon moet een filosoof getrouwd zijn of heeft hij alleen maar last van een echtgenote? Om die vraag te be antwoorden moet men alles nagaan wat er zoal te zeggen valt over zowel 'de filosoof' als `de echtgenote' Een goed filosoof, zegt Agricola, is ongevoelig voor smart en hartstocht, hem zal het geklaag van een echtgenote niet afleiden; het zijn alleen de mindere filosofen die ;daardoor uit hun evenwicht gebracht zullen worden.