Misschien is god een knol

Peter van Rooden 31 oktober 1992 NRC

De godsdienst en het geloof komen niet voort uit theoretische verwondering over de aard van de natuur of de wereld. Hun oorsprong ligt in de angst voor een onzekere toekomst en een bedreigende omgeving. Historisch en psychologisch komt de godsdienst voort uit de emoties, niet uit de rede.

Godsdiensten komen op en gaan onder, maar dat is niet het gevolg van hun relatieve waarheid.

In het algemeen was hij err van overtuigd dat godsdienst een macht ten kwade is, de mens ongelukkig en slecht maakt.

Het aardse bestaan van de mens is ellendig, zonder hoop en zonder vreugde, en een ieder zoekt vanzelf zijn steun bij God. Philo valt hem enthousiast bij.

Epicurus oude vragen over god en het kwaad zijn nog steeds onbeantwoord. Wil hij het kwaas voorkomen, maar is hij er niet toe in staat? Dan is hij inmachtig. Is hij ertoe in staat, maar wil hij ht niet? dan is hij kwaadwillend. Is hij er toe in staat en wil hij? Waar komt dan het kwaad vandaan?