Koning en KLuizenaar 19/10/1989 Alfred van Cleef

Hij zegt zich onder andere te baseren op de theorieën van de 28-:
jarige Vittorio hosle, de jongste
hoogleraar filosofie ter wereld.

De toerekening van-het-absolute
middelpunt vormt mijn troef-
kaart", zegt hij. „Als één
machtsblok dat te weten komt is
alles verloren. Mijn taak is het
om alle strijdende de partijen tege-
lijkertijd te informeren.