God - Piet Vroon - okt 1992 NRC

Tot omstreeks 1600 is er in Europa nauwelijks wetenschappelijk onderzoek verricht. Aanvankelijk maakten de kerkvaders de dienst uit.

theologie en wetenschap begonnen uit elkaar te drijven. Tegenwoordig worden echter weer tal van connecties gelegd.

Alles is naar men vermoedt begonnen met de BB van een klein bolletjes. De geschatte diameter daarvan was 10 tot de min 33ste centimeter. Miljarden malen kleiner dan de doorsnede van een atoomkern.

Als kernkrachten slechts een procent groter waren uitgevallen, zou er geen waterstof zijn gevormd en dus ook geen water. Dus zeggen sommige wetenschappers: Het hele universum streeft naar bewustzijn. Het universum wist dat de mens er zou komen.

Uit sommige experimenten komt naar voren dat er een vorm van communicatie is tussen deeltjes die zich ver van elkaar bevinden. Op grond van dit soort verschijnselen vermoeden Guiton en de zijnen dat er een alom aanwezige geest bestaat die stoffelijke processen stuurt en die tevens alle verschijnselen in zich draagt.

Hoe komt het toch dat mensen die zijn gearriveerd bij de grenzen van hun kennnis een superprincipe aan het werk zien in plaats van simpelweg te zeggen' en verder weet ik het niet.