de driehonder leefregels van Balthasar Gracian,
Barber van de Pol

-voluit Handorakel en kunst van de voor-
zichtigheid uit 1647, vormen een
handboek voor wie het ver wil
brengen in het leven. Een cursus in succes.

Wie de driehonderd leefregels vol adviezen
en vermaningen regelmatig leest, leert letten op de
beweegredenen achter de handel-
wijze van zijn medemensen, van
nature zijn potentiele vijanden.

.
Het leven van een mens is een voortdurende
strijd tegen de kwaadaardigheid
van zijn medemensen.

bovenal de kunst van het veinzen goed beheersen.

Men dient zijn vrienden van nu te ver-trouwen alsof zij morgen vijanden zullen zijn, en wel de ergste." Te-gelijkertijd moet je ook je vijanden
aan je verplichten, want „Geen
voorwerp in het grote huis van de
wereld is zo onbetekenend dat
men het niet eenmaal per jaar no-
dig heeft" (226): ook niet erg christelijk

Zo staat in leefregel 17, waar
in voor het eerst wordt uiteengezet
waarom een mens moet verhullen ;
afleiden, veinzen, bij wijze van
toelichting: „Het is gemakkelijke
een vogel te doden die in een rech
te lijn vliegt, dan een die kronkels
maakt.

Het gaat hem erom
het goed te rooien als burger onder
de de burgers en hij rept nergens
van het streven naar politieke macht.