De Griekse rede

Bastiaan Bommelje december 1991

Zij bewandelden als eersten de paden van rationaliteit en wiskundige theorie. Totdat Socrates rond 400 v.Chr. met zijn radicale ethiek niet langer oerbeginselen centraal stelde, maar de mens en wel speciaal het heil van diens zieel. Dit is zo ongeveer het bestaande beeld: Griekenland, geboortegrond ,in de filosofie en wetenschap

Charles Vergeer boek interessant. Hierin wordt juist dat traditionele beeld ontrafelt. Wat weten wij eigenlijk van die grondleggers van het westerse denken, vraagt Vergeer. Vrijwel niets met zekerheid, is het antwoord. Alles wat we weten is als snippers overgeleverd via veel latere geschriften. Zo is van Thales eigenlijk niets bewaard (als hij al ooit bestaan heeft en iets geschreven heeft), en van Anaximander precies vijf fragmenten. Daarvan bestaan er twee uit één enkel woord en twee andere zijn voetnoten bij hel laatste fragment.

De boodschap van Eerste vragen: de Grieken waren andere mensen dan' wij, ze dachten anders en ze filosofeerden anders. Wij menen dat wij ze begrijpen, omdat ze deels dezelfde vragen opperden die wij nog altijd niet kunnen beantwoorden.

'Dat de Grieken anders waren, neemt niet weg dat wij hun schreden op htl pad van de rationaliteit kunnen bewonderen