Beest in de mens

Hoe groter de afstand tussen daad en gevolg, hoe meer agressie.

Waneer de wind het landschap gselt, worden mensen aggresiever en geweldadiger dan normaal. Ze slaan er ov erigens niet alleen eerrder op bijj windkracht 7, maar ook bij een hoge omgevingstemperatuur. Blijkbaar heeft de mens zichzelf en zijn agressie niet helemaal in de hand.

Het aggressieve gedrag van mannetjes ratten is in de regel nauw verbonden met de voorrtplanting en heeft een sterk geritualiseerd karakter, dat wil zeggen: er horen veeel typische dreighoudingen bij. Het agressieve gedrag van wijfjes is veel directer en treedt vooral op als jiongen moeten worden beschermd.

Wordt de agressie bij het vrouwtje door andere hormonen geregeld, of gaat het bij haar niet om hormonen, maar om een sociaal proces?

Niets dierlijks is ons vreemd. Maar wanneer we spreken van een beestachtige moord bedoelen we niet direct dat iemand met tact en gevoel om het leven is gebracht. Beestachtig staat voor onnodig wreed en geweldadig.

De aap wist zijn agressie goed te kanaliseren, de edele wilde ook nog, maar met de moderne mens heeft de ongelimiteerde en overbodige agressie haar intrede gedaan.

De menselijke agressie wordt uiteindelijk door een brede waaier van biologische, sociale, culturele, psuchische en andere factoren bepaald.