Antropisch principe - A. Hoogendoorn 21 jan 1990

Het heelal bestaat voor 75% uit waterstof, 24% uit helium en voor de rest uit zwaardere atomen.

Er is voor leven stikstof N14 nodig en zuurstif O16 en andere zwaardere atomen.

Welnu in het hete binnenste van de sterren die een miljard jaar na de BB ontstonden werden de zwaardere atomen en uiteindelijk het hele periodieke systeen der elementen door middel van kernfusie aangesmeed uit het lichtere waterstof en helium.

10 miljard jaar later was dit proces voltooid en uit de resten can een in een supernova veranderde eerste generatie ster ontstond ons zonnestelsel, dus zowel de zon die nog steeds uit waterstof en helium bestaat als de planeten.

Koolstof het belangrijkste atoom uit de organische chemie kwam toen pas voldoende ter beschikking om als bouwsteen voor het leven te dienen. Op een vroeger tijdstip zou leven niet mogelijk zijn.

Wij zijn er omdat het heelal is zoals het is. Zou het heelal dan ook anders kunnen zijn? Het antwoord is ja. aL ENKELE   decennia breken de fysici zich het hoofd over de fundamentele natuurkundige constanten. De waarden van de lading van een electron, de massa van een proton, de zwaartekrachtconstante, de lichtsnelheid en nog meer.

Indien de lading van een electron iets zouvarieren dan zouden de sterren geen waterstof en helium kunnen samensmelten tot zwaardere atomen. Als de zwaartekrachtconstante sterker zou zijn dan zij is, dan zou het heelal erg klein blijven en de zon zou hooguit een paar jaar warmte produceren.

Het zwakke antropisch principe leert ons dat het heelal pas intelligente waarnemers kan bevatten als het zon 10 miljard jaar oud is en 10 miljard jaar groot.

Toen de mens verscheen had de zon er al 5 miljard van zijn totale leven opzitten. Kosmologisch gezien is dit op het nippertje want de evolutie van de mens hoefde maar met een factor twee vertraagd te zijn en hij zou niet meer op tijd verschenen zijn omdat de zon was opgebrand

De levensduur van de zon is 10-10 jaar. de mens verschijnt na iets minder dan 10-10 ????(toch op de helft)

Het sterke antropische principe stelt het omgekeerde van het zwakke: het heellal is er omdat wij er zijn.Hier lijkt het oude scheppingsverhaal weer op te duiken: de mens als kroon en doel der schepping.

Elementaire deeltjes als fotonen, electronen, quarks enz hebben een dualistisch karakter. Zij hebben zowel eigenschappen van golven als van deeltjes. Een golf heeft een uitgebreidheid in de ruimte en kan niet worden waargenomen. Zodra een elementair deeltje tegen een fotografische plaat vliegt, materialiseert de golffunctie zich en verdwijnt het golfkrakter.