Wig en werkloosheid

Rolf schondorf 17-2-1994 NRC

Een matiging van de arbeidskostenstijging kan tot stand komen door of die loonstijging te beperken, of die van de sociale premies of die van de belastingtarieven. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.

Bij toenemende werkdruk doen meer mensen een beroep op de sociale zekerheid. Als gevolg daarvan moeten de premies en belastingtarieven omhoog, waardoor de arbeidskosten stijgen.

Deze spiraal kan doorbroken worden door de premies en de belastingtarieven te verlagen.