Rolf schondorf - wakker schrikken -sept 1993 NRC

Er is iets grondig mis met de economienn van de rijke industrielanden. De fut is er uit. De productie groeit nauwelijks. Hoge werkloosheid.

De bestedingen van consumenten lopen terug. Overheden die eigenlijk in zo'n situatie een stimulerend beleid zouden moeten voeren proberen juist te bezuiningen.

Maar er is meer aan de hand. Achter deze conjuncturele inzinking zit een dieperliggind probleem. De nieuwe generatie economien: Oost-europa, verre oosten ontwikkelt een productiekracht die wel degelijk een bedreiging vormt voor de vanouds rijke landen.

Een taiwanese productiearbeider is vijf maal zo goedkoop als een Duitse. In Mexico kost hij een tiende.

Ondernemers zien hun productie bezwijken onder buitenlandse concurrentie. Werknemers stellen vast dat hun banen verdwijnen. Beide partijen oefenen verrvolgens druk uit op de politiek om beschermende maatreglen te nemen. Ze vragen om protectie.

Daar staat tegenover dat er markten opengaan waar honderden miljoenen consumenten halsrijkend uitzien naar de producten die onze beschaving heeft voortgebracht.

De productiekosten per eenheid moeten omlaag. Vandaar de pleidooien voor loonmatiging, verlaging van de sociale premies en belastingen: we moeten weer een vechteconomie worden.