Samen ziek Rolf schondorf - aug 1992 NRC

Wie zijn geld in dollars steekt, ontvangt niet alleen een lagere rente, hij loopt bovendien een risico: dollar kan verder kelderen.

De lage rente in de VS is van ingrijpen federale bank. De economie wil daar maar niet op gang komen. Eigenlijk zou de overrheid bestedingen een oppepper moeten geven door consumenten en investeerders met een flinke belastingverlaging te verblijden.

Maar het grote tekort op de overheidsbergoting geeft daar geen ruimte voor. Dus heeft men het via monetaire weg geprobeerd. Sinds 1989 is de rente 18 keer verlaagd.

In Duitsland is de rente zo hoog omdat bij het slechten van de Muur de politici hun kiezers de hoge rekening van de Duitse eenwording niet hebben durven presenteren.

Bevreesd voor oververhitting van de ec en voor een prijsexplosie, verhoogde ze een aantal keer de rente.Daarmee wordt onze gulden ook duur, en de export moeilijker. Maar wacht dan moet omgekeerd de goedkope dollad een gunstige zaak zijn voor de Amerikaanse uitvoer.

Het lijkt er nu op dat door de steeds sterkere vervlechting van economien de verkoudheid van de een direct overslaat naar de ander.