Rolf Schondorf - 30 SEPTEMBER 1993 NRC

OP NAAR de JUNGLE

Economen zijn bezeten van het spel van vraag en aanbod. Of het gaat om het verklaren van de prijs van een bakje aardbeien of om de algemene toestand van de economie.

Ingezakte conjunctuur die de zwakke plekken van de structuur - de aanbodkant - van ons economische bouwwerk bloot legt.

De structuur van onze economie hangt af van de kwalitiet en de inzet van werknemers op alle niveaus. Van de vernieuwingsdrang van onze ondernemers, de ionfrastructuur en de kwaliteit van het milieu. Van hoe ons machinepark erbij staat, hoe het is gesteld met de dienstverlening en of er voldoende risicovermogen te krijgen is. Van de grootte de puiblieke sector in verhouding tot de marktsecctor, de kwaliteit va het bestuur en die van het overleg tussen de verschillende belangengroepen. En aan de andere kant ook van de vraag od al die mensen en diengen soepel op elkaar inwerken. Geven de prijzen de goede signalen: kortom werken de markten naar behoren.

Het is nu de kusnt een goed evenwicht te vinden tussen het doelmatig functioneren van de markten en de sociale rechtvaardigheid.

Het is zaak om tussen de extremen van de jungle-economie uiterst rechts en de watten-economie uiterst links een stuk op te schuiven richting jungle, zonder erin verzeild te raken.