Nederland was in 1993 derde land in de wereld qua concurrendheid met andere industrielanden. Alleen Duitland en Japan gingen ons voor. Scoorden goed op arbeidsproductiviteit, infrastructuur en kredietwaardigheid.