mei 2009

ABN-AMRO maakt 2,6 miljard winst en wil 5000 banen schrappen. PTT-Post maakt winst en wil nu met minder personeel meer doen. Philips boekt 4 keer zoveel winst en door met reorganisatie en ontslagen. Van werrkgeverszijde wordt stellig beweerd dat loonmatiging to meer banen leidt. Maar klopt dat wel?

De gretigheid waarmee de media de overheid en het bedrijfsleven de gestegen lonen voor heet voetlicht brengen staat in contrast met hun terughoudenheid als gestegen winsten ter sprake komen.

Managers zeggen het hardop: We willen een klein personnelsbestand de rest doen we met uitzendwerk. Er zijn zelfs bedrijvben waar 40% uit uitzendkrachten bestaat. Voor mensen van boven de 40 is geen plaats meer.

Ook de overheid streeft naar een flexibel personeelsbestand en werkt steeds meer met tijdelijke krachten.

De laaste jaren probeert iedereen elkaar rechts in te halen. We geven alle vrijheid aan de markt en de overheid moet daarbij functioneren als vangnet.