Juurd Eijsvoogel - 12 mei 1990 NRC

Geld verdienen mag de hoofdzaak zijn in het bedrijfsleven, filosofische discussies over Goed en Kwaad winnen aan belang, zowel op de werkvloer als in de direciekamer.

Bedrijven dienen zich bij hun commerciele activiteiten te laten leiden door een speciaal op het ondernemen teogesneden ethiek is de gedachte.

De normen die een bedrijf zich bij het steven naar winst stelt - en dat is in principe de enige legitieme drijfveer van het bedrijfsleven - komen in een ethiek van het ondernemen tot uitdrukking.

Handel met voorkennis constructies om de belasting te omzeilen, milieuvervuiling discriminatie bij personeelsbeleid, de beperking van de rechten van aandeelhouders, de schuldencrisis in de derde wereld en het leugentje om bestwil' van een premier die belooft de WIR niet af te schaffen en dat toch doet - het is allemaal voer voor bedrijfscritici.

Stel, je ontdekt dat je bedrijf al jaren met medeweten van de directie, illegaal een zeer giftige stof loost. Wat doe je dan als jonge ambtieuze manager?

Een morele keuze koszt vaak geld, staat op gespannen voet met het commerciele.

Als ethische normen waaraan het gedrag van de belastingbetaler kan worden getoetst, zou men algemene beginselen van behoorlijk staatsburgerschap kunnen nemen.