Robert Jan Taling - Kartelpolitie Intermediar

Nederland Kartelparadijs: zo worrdt ons land wel getypeerd, vanwege het haast onuitroeibare verschijnsel kartelvorming.

een recent hoogstandje is de mededingswet. deze verbiedt kartelvorminng , prijsafspraken en alle andere gedragingen die de markt verstoren, tenzij er een vergunning is verleend.

Ook voor fusies tussen grote bedrijven moet de overheid in het  vervolg toestemming geven.

Kartels maken het mogelijk de consument een oor aan te naaien met extra winsten als resultaat. Dat vindeen bedrijven uitermate aantrekkelijk.

Alleen fuserende bedrijven met een gezamenlijke omzet van minder dan 250 miljoen ontsnappen aan de lange arm van de kartelpolitie.