Hans Ree - flexibiliteit 7 feb 1995 NRC

In de tijd dat linkse intellectuelen in aanzien stonden vroeg Sartre zich af of we solidair moesten zijn met Kabylen of met de Kirgiezen.

De trend is nu wel erg doorgeslagen. Geen week wanneer je niet ergens een stukje leest waarin de spot wordt gedreven met politieke correctheid.

De arbeiders worden beroofd, want ze krijgen niet altijd uitbetaald.

De wetgeving beschermt alleen de klagers, maar wie een klacgt indient wordt ontslagen of gestraft en heeft niets aan die bescherming. De vakbeweging niet meer de aggressieve strijdbeweging van vroeger, maar graag bereid tot goed overleg.

Het tovermiddel waarmee de middeleeuwse toestanden in stand worden gehouden, is jet kortlopende contract p basis van variabele werkuren. De flexibiliteit die in economischje beschouwingen zo geprezen wordt. Het woord lijkt een werkelijk Orwelliaanse vorm van nieuwpraat voor wat vroeger rechteloosheid werd genoemd.