Rolf Schondorf 29 sept 1994 NRC

Misverstanden over economie:

economischnis wat anders dan efficient of doelmatig

Misverstand dat econommie vijand is van ecologie. Een echte econoom neemt de effecten op het milieu mee inn zijn overwegingen

Ten onrechte wordt gedacht dat de economische wetenschap in een bepaalde situatie kan vertellen wat er moet gebeuren