Lester Thurow 18-8-1990

Als Saoedi Arabie en andere Opec landen hun belofte nakomen en meer olie produceren om de weggevallen olieleveranties uit Irak en Koweit te compenseren is de economische schok van de verovering va Koeweit door Saddam Hoessein achter  de rug.

Olie is veel minder belangrijk dan vroeger.

Bovendien heeft elke economische grootmacht inmiddels grote strategische voorraden.

Als de olieprijzen stijgen versnelt de inflatie en neemt de economische groei af.

Het resultaat is dat de inflatoire effecten in Japan waarschijnlijk het geringst zullen zijn en dat Japanse producten nog concurrerender zullen worden op de wereldmarkt.

Duurdere buitenlandse olie komen neer op hogere belastingen betaald aan een vreemde mogendheid.

De Amerikaanse economie groeide 1,2 % op jaarbasis  vergeleken met 10,4% voor Japan en een zelfs nog snellere groei in West-Duitsland van 14,1 %. In die hoogconjunctuur zal de geringe remmende werking van duurdere olie nauwelijks te merken zijn.

De VS zal aan een recessie kunnen ontkomen wegens de zwakte van het amerikaanse financielen systeem, spaarbankcrisis, dubieuze junkbonds, de schuldencrisis in de derde wereld.

Alan greenspan zal zich concentreren op verlaging van de rente om een recessie te vermijden.

centrale banken van Japan en Duitsland zullen waarschijnlijk het tegenovergestelde doen - de rente verhogen om de inflatie een halt toe te roepen.

Het westen hangt geen economische crisis boven het hoofd!!