Reeks beoordelingsfouten'; Shell erkent 'arrogantie' bij milieukwestie
Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, 12 OKT1996 NRC.Het Nederlands-Britse olieconcern Koninklijke/Shell Groep heeft volgens de topman de afgelopen jaren "een reeks van beoordelingsfouten" gemaakt.

De verkeerde inschattingen bij maatschappelijke discussies over milieu en mensenrechten zijn het gevolg van "een soort technologische arrogantie" binnen het bedrijf. Bestuursvoorzitter C. Herkströter heeft dit gisteren op een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken in Amsterdam. Herkströter vindt dat zijn bedrijf een openbare discussie moet beginnen over het gedrag dat de samenleving verwacht van multinationale ondernemingen. Ook kwesties als de schending van mensenrechten in landen waar Shell actief is, zoals Nigeria, wil hij daarbij behandelen.

De explosie in de informatie- en communicatietechnologie en verlies van vertrouwen in gevestigde instellingen en ideologieën hebben er volgens de Shell-topman toe geleid dat nu veel meer wordt verwacht van organisaties als internationaal opererende bedrijven. Maar die verwachtingen zijn vaak tegenstrijdig, constateerde hij.

In het geval van het olieplatform Brent Spar raakte Shell beklemd tussen twee verschillende benaderingen van een milieuprobleem: wat de beste oplossing voor Groot-Brittannië leek was elders niet acceptabel. En lobbygroepen vinden dat Shell in Nigeria zijn economische rol moet gebruiken om de gebeurtenissen in dat land te sturen. Een van Shells belangrijkste dilemma's is "of we wel moeten proberen een belangrijkere rol te spelen in het oplossen van maatschappelijke en politieke problemen, en hoe we het gezag zouden kunnen krijgen om die rol te kunnen spelen." Persoonlijk zei Herkströter op dit punt ernstige twijfels te hebben.

Shell heeft op de geschetste dilemma's geen pasklaar antwoord.