boegbeeld tot aambeeld

Door onze redacteur Lolke van der Heide

Essent-topman Boersma maakt gebaar na storm van kritiek

DEN BOSCH, 22 APRIL.Topman Boersma van energiebedrijf Essent heeft, na zware kritiek op de hoogte van zijn salaris, toegezegd de helft van zijn over 2004 te ontvangen bonus aan een goed doel te zullen geven.

Michiel Boersma zag er gisteren aan het begin van de algemene vergadering van aandeelhouders van Essent uit als een geslagen hond. Er was in de zaal nog nauwelijks een onvertogen woord gevallen over zijn vermeende `gegraai', maar hij zag door de vele maatschappelijke kritiek die hem al ten deel was gevallen de storm al aankomen. ,,Van boegbeeld ben ik aambeeld geworden en dat is pijnlijk'', zei hij in zijn terugblik. De storm kwam er, maar het verrassende antwoord van Boersma: een schenking van 80.500 euro aan een goed doel, verstomde terstond alle kritiek. Na vier uur vergaderen was Boersma in de woorden van een Tilburgse wethouder weer ,,het boegbeeld van een nieuwe manier van maatschappelijk denken''. Boersma genoot.

Gedeputeerden en wethouders: de vertegenwoordigers van 6 provincies en 140 gemeenten kregen gisteren in de Brabantse hoofdstad uitgebreid gelegenheid hun zegje te doen over `hun' bedrijf. Er kwam veel lof uit hun monden over het financiŽle resultaat van het bedrijf: een nettoresultaat van 426 miljoen euro, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor de aandeelhouders was dit muziek: ze krijgen 40 procent hiervan als contant dividend uitgekeerd.

Maar na de pluimen kwamen de harde woorden. Eerst over het falen van de service van het bedrijf aan klanten, waarvan vele voorbeelden werden gegeven. Marc Calon, gedeputeerde uit de provincie Groningen, zei bij bedrijven te zijn geweest die ,,aantoonbaar'' hun stroomrekening hadden betaald en desondanks van toevoer werden afgesloten. De aandeelhouders vonden zonder uitzondering dat de vele klachten van bedrijven en particulieren over de service de bonussen voor Boersma en zijn twee medebestuurders niet rechtvaardigden. Uit veler monden klonk het onaanvaardbaar. Enkele sprekers dreigden de jaarrekening over 2004 niet te zullen goedkeuren als het in hun ogen te riante inkomen voor topman Boersma niet alsnog zou worden aangepast. Een bedrijf dat `maatschappelijk verantwoord ondernemen' hoog in het vaandel heeft mag zijn topman niet zo dik belonen, vonden aandeelhouders.

Begin deze maand werd bekend dat Boersma vorig jaar de bestbetaalde publieke bestuurder was met een vast salaris van 499.000 en bonus van 227.000 euro (deze bonus betreft 2003). Inclusief een pensioenstorting kwam het inkomen over 2004 uit op 821.000 euro. Ook de aandeelhouders zeiden niet op de hoogte te zijn geweest van het inkomen van Boersma en schrokken toen ze de informatie wel kregen. ,,In de maatschappelijke context is deze bezoldiging onacceptabel'', zei de Limburgse gedeputeerde M. Eurlings, ,,in een tijd dat iedereen moet inleveren dienen topbestuurders een voorbeeldfunctie te vervullen.''

De voorzitter van de raad van commissarissen, Harry Pennings, pareerde de kritiek van de aandeelhouders met verve. Toen in 2003 moest worden gezocht naar een opvolger van de zittende bestuursvoorzitter Kees Wiechers, die met pensioen ging, kreeg Pennings van de aandeelhouders het groene licht om een ,,kandidaat van kwaliteit'' te zoeken. ,,Essent zou naar de beurs gaan. Morgan Stanley raamde onze beurswaarde op 7 tot 9 miljard euro. Aandeelhouders in Limburg rekenden zich al rijk en dachten 1 miljard in handen te zullen krijgen. In die sfeer zochten wij een bestuursvoorzitter. We hadden geluk en vonden de heer Boersma bij Shell. Bij een man van zijn statuur [Boersma was president van Shell Global Solutions in Den Haag, red.] hoort een marktconform salaris'', zei Pennings. Hij rekende voor dat Boersma's laatstverdiende loon bij Shell 665.000 euro bedroeg (381.000 loon en 284.000 bonus). In dienst van Essent ontving hij een vergelijkbaar salaris, dat over 2004 zelfs iets lager uitvalt: 499.000 loon en 161.000 euro.

Maar de uitleg van Pennings kwam feitelijk te laat. De maatschappelijke kritiek van de afgelopen tijd, gisteren verwoord door de aandeelhouders, was zo hevig dat Boersma om een `gebaar' niet heen kon. Tijdens een schorsing van de vergadering kwamen de vertegenwoordigers van de provincies als grootste aandeelhouders (Noord-Brabant, Overijssel, Groningen, Drenthe en Limburg, samen 74 procent van de aandelen) in een achterafkamertje bijeen voor crisisberaad met de top. Met een verrassende uitkomst: Boersma gaf de helft van zijn bonus weg.

Essent benadrukte vanmorgen nog eens dat Boersma ook geen fiscaal voordeel zal ondervinden van schenking. ,,Hij ontvangt de 80.500 euro niet, maar ze gaan rechtstreeks in een bedrijfsfonds voor goede doelen. In samenspraak met de ondernemingsraad wordt gezocht naar een bestemming'', aldus een woordvoerder. ,,Boersma wil voor eens en altijd van het gezeur af zijn.''