L. Bodelier 27-2-95 Intermediar
De roep om flexibilisering heeft veel weg van een dwangmatig geloof. Profeten prediken vanuit eigen parochie of vanuit eigen belang en proberen ons wijs te maken dat flexibilisering overal & altijd moet.

Daar staat tegenover dat de vaste baan lang zo Vast' niet is als vaak wordt aangenomen. Het arbeidsrecht werkt bij ontslag meer vertragend en prijsopdrijvend dan blokkerend. Bovendien verandert in Nederland jaarlijks ongeveer dertien procent van de beroepsbevolking van baan.

Op korte termijn kunnen tijdelijke krachten zeker aantrekkelijk zijn vanuit kosten oogpunt. Maar op de lange termijn ontstaan er grote nadelen: de kwaliteit en innovatie komen inó gevaar

De groeiende behoefte aan scholing in kwaliteit vormt ook een belangrijk struikelblok bij toenemende inzet van tijdelijke kachten. De oude vertrouwde arbeidskomst zal voorlopig nog wel de hoeksteen van een effectief werkend arbeidsbestel blijven. Flexibiliteit moet dan ook gezocht worden in het wegwerken van rigiditeiten binnen die overeenkomst. Die flexibiliteit is te vinden in aanpassingen van de arbeidsduur en arbeidstijdstippen, bij de loonstructuur, bij de functie-inhoud en bij de locatie.