Waterstof is slechts energiedrager, geen bron 13 augustus 2005 NRC

Ir. A. Kamphorst, Wageningen

Op de Economie-achtergrondpagina van 11 augustus staan drie artikelen, die alle betrekking hebben op de energievoorziening voor de toekomst. In een somber, maar zeer realistisch artikel zet Flip de Kam uiteen waarom fossiele brandstoffen al in de komende jaren snel veel schaarser en duurder zullen worden. Dit artikel spreekt voor zich.

In het artikel daarboven van Marcel aan de Brugh wordt, onder een grote foto met lachende gezichten, de suggestie gewekt dat de oplossing voor dit probleem nabij is. Wij zullen immers binnenkort olie, gas en steenkool kunnen vervangen door waterstof als brandstof voor onze vervoermiddelen, huishoudens en industrie. Daarbij komt dat waterstof, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, geen kooldioxide of luchtvervuilende stoffen produceert.

Zoals vaker wordt ook in dat artikel weer eens geheel voorbijgegaan aan het feit dat waterstof geen energiebron is maar slechts een energiedrager. Om een hoeveelheid energie in waterstof op te slaan, moet men minstens evenveel energie halen uit echte energiebronnen. En voor die energie uit echte bronnen zullen wij nog steeds moeten kiezen tussen fossiele energie, kernenergie of groene energie. Het is zo jammer dat dit steeds weer onderbelicht blijft, waardoor men op het verkeerde been wordt gezet en ten onrechte in slaap wordt gesust.

Waterstof is slechts energiedrager, geen bron 2

Huib van Heel, Veere

Waterstof is een elegante energiedrager. Bij verbranding komt noch kooldioxide noch roet vrij. Voor de in opkomst zijnde hybride auto een ideale brandstof. Wil waterstof echt doorbreken, dan zijn indrukwekkende investeringen alleen al voor de waterstoflogistiek nodig; over de veiligheid is nog veel discussie gaande. Maar hoe aan waterstof te komen? In de natuur is het niet te vinden, je moet het maken, en wel door gewoon water te splitsen in waterstof en zuurstof. En daar is energie voor nodig, net zoveel als er (een beetje meer zelfs) aan het einde van de rit bij het verbranden van de waterstof weer ter beschikking staat. Waterstof is een energiedrager, geen energiebron.

Waterstoftoepassingen? Prima, als veiligheid en economie het toestaan. De benodigde waterstof wordt wel eerst gemaakt met elektriciteit, op haar beurt afkomstig van olie, gas, kolen en uranium. Daar helpen geen lieve moederen of enkele procenten duurzame energieopwekking aan. De onderkop `Waterstof als alternatief voor olie en gas' is dus misleidend