Stroom uit de wolken

Rijkert Knoppers 7 december 1995 NRC

Dit soort centrales maakt gebruik van het temperatuurverschil tussen de bovenste laag water en het diepzeewater

Met een OTEC heeft het Megapowersysteem gemeen, dat ook wij ge- ruik maken van het principe dat een vloeistof op één plaats in een gesloten circuit verdampt, waarna het op een andere plaats weer condenseert tot vloeistof

Deze gedacht werkte Hoos verderuit. Zou het mogelijk zijn om een war-Me damp vanaf zeeniveau in een toren op te laten stijgen en die op grote hoogte te laten condenseren? Als dat zou lukken, zou de vallende vloeistof op zeeniveau turbines kunnen aandrijven en 70 elektriciteit opwekken

mogelijk een dergelijke constructie te bouwen, zonder dat afschuifkrachten het materiaal doen bezwijken? 'Dat is alleen te realiseren met behulp van met waterstof gevulde tanks,' zegt Hoos. De toren is daarmee zijn eigen zeppelin

 

De toren zou een diameter krijgen van 50 meter, een hoogte van 5000 meter en een gewicht vat 406.000 ton. Naar schat ting 300.000.000 m3 water stof is nodig om voldoende opwaartse -kracht te verkrijgen.

De toren heeft geen CO2 belasting, Dat was voor de Novem reden om het onderzoek te financieren.