14-1-1995 NRC

EEN AMERIKAANSE onderzoekerj is er volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel in geslaagd een plant genetisch zo te veranderen, dat die een eenvoudig soort plastic gaat vervaardigen. De plant bestaat uiteindelijk - afgezien van het water - voor veertien procent uit plastic

Het door Sommerville ingebrachte gen zet een chemische reactie in gang, waarbij een deel van het door de plant gemaakte druivesuiker wordt omgezet in polyhydroxyboterzuur.