Ozongat' bij Zuidpool groter dan voorheen - sept 1995
Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 13 SEPT.1995 NRC Het jaarlijks terugkerende 'gat' in de ozonlaag boven de zuidpool ontwikkelt zich dit jaar vroeger dan anders. Ook dreigt het groter te worden dan het ooit eerder is geweest sinds het begin van de satellietwaarnemingen in 1978. Dat heeft de VN-organisatie voor meteorologie WMO gisteren bekend gemaakt.

Volgens de WMO begon de afname in de dikte van de stratosferische ozonlaag boven de zuidpool al eind juli en is de 'kolomdikte' op sommige plaatsen nu al minder dan 200 Dobson-eenheden. Een zo snelle afname van de ozondikte zou zich niet eerder hebben voorgedaan. Het gebied met sterk ozonverlies (het 'gat') heeft nu al de omvang van Europa, gewoonlijk wordt die waarde pas in oktober bereikt.

Een woordvoerder van het KNMI spreekt lichte verbazing uit over het vroege tijdstip waarop de WMO haar ozonbericht heeft verspreid. Meestal stuurt de WMO haar persberichten over de Antarctische ozonlaag pas als de aantasting zijn maximum bereikt. In oktober worden de laatste jaren al regelmatig waarden voor de kolomdikte ozon gevonden die lager zijn dan 100 Dobson eenheden. Het valt niet helemaal uit te sluiten dat de WMO met het alarmerende bericht aandacht heeft willen vragen voor de Internationale Ozondag, aanstaande zaterdag. Dan wordt herdacht dat op 16 september 1987 de ondertekening plaatshad van het Protocol van Montreal dat beperkingen oplegt aan het gebruik van chloor- en broomhoudende verbindingen als cfk's en halonen. Aangenomen wordt dat deze de natuurlijke afbraak van ozon in de stratosfeer versnellen, zeker als in die stratosfeer ijskristallen (paarlmoerwolken) en druppeltjes zwavelzuur en salpeterzuur aanwezig zijn. Een woordvoerder van de WMO deelt desgevraagd mee dat het recente ozonbericht is gebaseerd op metingen van diverse Amerikaanse satellieten.