19 december 1993 F.G de Ruiter

Het landelijk milieubeleid hangt voor een belangrijk deel van fiasco's aan elkaar. En als er al successen worden geboekt, is dat voornamelijk te danken aan eigen initiatievien uit het bedrijfsleven. Ondernemend Nederland in het licht van de recessie bezig is alle afspraken Men die met de regering zijn gemaakt, af te zwakken. herenakkoord Tussen VROM en het bedrijfsleven om de stroom verpakkingsmateriaal in het afval terug te dringen. Ruim drie jaar nadat de afspraak werd gemaakt, is de totale hoeveelheid afval in die sector niet geslonken, maar sinds 1986 gestegen met ruim twintig procent

Het n´euwste echec in de convenantensfeer is dat van de basismetaalindustrie. Natuur en Milieu hebben zojuist de laatste cijfers binnengekregen: bij tal van stoffen die de lucht vervuilen, zullen de doelstellingen met de huidige inspanningen in de verste verte niet worden gehaald. Daarvoor zijn verkeer en industrie grotendeels verantwoordelijk.-Volgens de stichting milieuverkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiŰne zal de uitstoot van kooldioxyde in het jaar 2000 zijn toegenomen met 10 a 15_procent

Ook stikstofoxyden (NO), die bijdragen aan de verzuring, worden volgens Natuur en Milieu Niet of nauwelijks bestreden. Hier zijn de grote ´ndustriele stookinstallaties en het op dieselolie draaiende goederenvervoer de boosdoeners. Dat_is een van de meest zorglijke ontwikkelingen. Er wordt een stijging verwacht van 445 miljoen ton vracht nu naar 720 miljoen ton in het jaar 2010. er moet dus een drastische omslag komen in het goederenvervoer, van de weg naar rail en water. Lukt dat niet, dan liggen hier de grenzen van Nederland-distributieland. ,