22 april 1993 Marion de Boo NRC

De Gelderse Poort heet het grens overschrijdend rivierenland tussen Arnhem, Nijmegen en Emmerich. Hier komt de Rijn ons land binnen en vertakt hij zich in Waal Rijn en IJssel De Provincie Gelderland heef plannen om hier 3.000, en misschien zelfs 10.000, hectare^ natuurontwikkelingsgebied in te richten en als de Duitse plannen daarbij worden opgeteld valt zelfs aan 30.000 hectare te denken. Planten en dieren die zich hier in de top van de Rijndelta vestigen, zullen vanzelf stroomafwaarts nieuwe natuurgebieden in de rest van ons land veroveren, zo luid de filosofie

Bij de Landinrichting Ooypolder de komende tien jaar zijn beslag.

In het plan levende Rivieren' dat in november vorig jaar werd gelanceerd wordt bepleit om in het hele rivierengebied de oude nevengeulen in ere te herstellen