5 september 1991 Marion de Boo NRC

Een direct importverbod op tropisch hardhout wijst het kabinet af. Wel wil men projecten financieren om oorspronkelijk regenwoud overal waar mogelijk te beschermen.

Nederland verbruikt na Japan het\ meeste tropisch hardhout per hoofd van de bevolking om onze kozijnen, deuren en beschoeiingen te tim-meren wordt 60.000 hectare regen woud_per jaar gekapt.

Men schat nu dat jaarlijks een opperrvlak van 17 miljoen hectare regenwoud (ruim viermaal zo groot als ons land) verdwijnt, terwijl nog veel grotere oppervlakten onherstelbaar worden aangetast. Omstreeks HeT jaar 2040 staat in de; hele wereld geen regenwoud meer overeind. Daarmee is dan de helft en volgens moderne biologische-inzichten misschien wel 90 procent van alle plant- en diersoorten dakloos geworden. 60 tot 90 procent van alle soorten op aarde leeft in de regenwouden, die maar zeven procent van het aardoppervlak in beslag nemen.

Pas als de hardhoutprijzen tienmaal zo hoog zijn, en als men daar heel voorzichtig te werk gaat, met olifanten bijvoorbeeld in plaats van bulldozers, dan zou je je kunnen voorstellen dat. er een duurzame houtproduktie van de grond komt