Marion de Boo 14 augustus 1990 NRC

Over almaar op je hoede zijn en nooit vrijuit kunnen praten. Over macho's en racisme en uitzinnige, protserige, rijkdom temidden van massa's haveloze bedelaars met hun enge stompen en etterende wonden, waar ze| zelf lijm in smeren om ze open te! houden. En het treurigste van alles, de alom aanwezige, hongerige zwerfkinderen op straat, die je bord ko-men leegschrokken zodra je in een restaurant met je vingers knipt
 

Tinde van Andel werkte midden in het Amazonegebied in de buurt van het kolonistendorp Araracuara.

Dat rangen en standen verschil Tussen negers en Indianen, mestizo's en blanken, dat vond ik soms echt heel vreselijk.

Een keuterboertje dat een stuk bos van een grootgrondbezitter kapt, kan een claim op die grond laten gelden. Diederik: "Je ziet nu steeds meer stukken land dit volledig gedegradeerd zijn, waar niets meer mee te beginnen valt, waar zelfs geen vee meer kan grazen. Alles is weg.

Natuurbescherming is niet prioriteit nummer een in dit land.