Marion de Boo

Herstel korstmossen door afnemende luchtverontreiniging 12-9-1989 NRC

aantal soorten dat op de booschors groeit tussen 1980 en 1987 met zon 10 procent toegnomen

Oorzaak van dit herstel is enerzijds het verminderen van de luchtverontreining met name van zwaveldioxide-gehalte, waar korstmossen uiterst geveolig voor zijn. Anderzijds blijkt op hogere zandgronden een aantal stikstofminnende soorten duidelijk te profiteren van de toenemende ammoniakdampen afkomstig van de intensieve veehouderij.

De afgelopen twee jaar werden op verscchillende plaatsen in ons land vier tamelijk zeldzame soorten ontdekt, waaronder vorig jaar in emmen Cyphelium inquinans, een soort die sinds de eeuwwisseling niet meer in ons land was gesignaleerd.