Groene fondsen 3-2-95 Intermediar - Piet Sprengers'

NRC Handelsblad meldde onlangs
dat professionele financiers niet goed
weten hoe groot de markt voor groen
beleggen is. Daarnaast heerst er grote
onenigheid over de vraag wanneer
een belegging echt het predicaat
`groen' verdient en tenslotte is ondui-
delijk hoe hoog het rendement van
groen beleggen nu eigenlijk wel is,
zowel voor de beleggers als voor het
milieu._

Een groenfonds is in die
opptiek een beleggingsfonds dat inves
teert in 'donkergroene' projecten zo
als windenergie, waar geen enkele
smet aan zit.

Behalve groen be-
leggen kun immer pok groen sparen
en groen verzekeren..

tabel 1. De conclusie is duidelijk de
markt voor groen beleggen stelt abso
luut en relatief nog maar weinig voor,

Substantieel kan hun invloed
in de praktijk natuurlijk aanzienlijk
toenemen.

De groene beleggingsmarkt heeft zelfs zijn eigen
variant van de 'emerging markets'
met de teakhoutbeleggingsfondsen:
exotische beleggingen ..met hoge,
maar risicovolle rendementen van
rond de twintig procent.

tenslotte zijn er produkten die
een lager rendement opleveren dan
-reguliere beleggingen omdat zij in-
jesteren in projecten als windenergie
enbiologische landbouw. Deze moe-
ten.het opnemen tegen concurrenten
(energie uit fossiele brandstoffen en
de reguliere landbouw) die.hun ver-
vuilingskosten in sterke mate afwen-
telen op de rest van de samenleving
en daardoor beter renderen.

Van de verminderde politieke be-
langstelling voor het milieu is dus
niets terug te vinden in de belangstel-
ling voor de groene financiŽle produkten