De zee die nu al stijgt - 7 okt 1993 NRC

 

Nederland maakt zich op voor de zeespiegelrijzing. Rijkswaterstaat heeft zijn scenario's al klaar liggen. Maar Rusland is ons een stap voor.
Terwijl de zeespiegelstijging in Ne- derland in de orde van grootte van 13 centimeter per eeuw ligt,k stijgt de Kaspische Zee met 13 cm per jaar. Hier geen scheepswrakken in de woestijn, zoals door het opdrogen van het Aralmeer, maar integendeel groot alarm omdat belangrijke ste- den, landerijen, industrieterreinen, spoorlijnen en natuurgebieden dreigen te verdrinken_ -

zeespiegelschommelingen, maar die hebben niets te maken met de ijskappen op Antarctica en Groenland. Het lot van de Kaspische Zee hangt vooral samen met dat van de Wolga, want 80% van het instromende water is afkomstig van deze (machtigste der Europese rivieren.

Nu al is merkbaar dat bij sterke zuidoostenwinden de opstuwing van het water in de kreken van het natuurreservaat
veel hoger is dan vroeger