De bewaarders van het bos

 

Mark van der Wal 14 augustus 1990 NRC

Over de afgelopen 15 jaar heeft de Colombiaanse regering, onder haar
verschillende presidenten, de rech- ten van de indianengemeenschappen steeds betro en bij haar landher- vormingen.

1988 van het totale Colombiaanse - grondgebied is nu een kwart, ca. 225 miljoen hectare.ofwel onder juris- dictie van de indiánengemeenschappen geplaatst, ofwel tot nationaal park verklaard.

In de ogen van de Indianen is iemand die teveel bezit een te bekla gen persoon, omdat hij kennelijk niemand heeft waarmee hij kan de- len

Hetprogressieve beleid van de Co-< ombiaanse regering bij de bescher- ming van het Amazoneregenbos, ge combineerd met de wijze van leven van de indianen, geeft dit deel van het regenwoud een goede kans 'als eenheid_te overleven.