Amerikanen grootste afval-producenten


BRUSSEL, 17 februari 1994 NRC . De Amerikanen zijn kampioen afval produceren. Zij produceren twee maal zoveel afval als de twaalf lidstaten van de Europese Unie bij elkaar en aanzienlijk meer dan de overige Europese landen en Japan. Bovendien recyclen de Verenigde Staten veel minder.

Dit blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie, heeft gepubliceerd. Onder afval wordt zowel huishoudelijk als industrieel afval verstaan. Eurostat baseert zich gedeeltelijk op gegevens van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO).

Gemiddeld produceert iedere Amerikaan 720 kilo afval per jaar. Een gemiddelde Europeaan komt niet verder dan 350 kilo, aldus het Brusselse rapport. In Japan produceert de gemiddelde inwoner 410 kilo afval per jaar.

De lidstaten van de Europese Unie recyclen 40 procent van al het papier, karton en glas. In de VS ligt dat percentage op 30 procent voor papier en karton en op 20 procent voor glas.

Binnen de Europese Unie zijn de Nederlanders (500 kilo), de Denen (480 kilo) en de Luxemburgers (450 kilo) de belangrijkste afvalproducenten. Portugal komt niet verder dan 250 kilo per hoofd van de bevolking. Van die 500 kilo per Nederlander is 395 kilo huisvuil, zo blijkt uit cijfers van het Nederlandse Bureau voor de Statistiek (CBS). (Reuter)