Roeren in de oersoep

Marion de Boo 30 1996 NRC

Primitief mag je ze niet noemen,

oeroud zijn ze wel. Algen zaten vroeg in de oersoep, waaruit al het hogere leven op aarde is voortgekomen

De groep groen- en blauwwieren

zijn het terrein van Lokhorst, zijn collega dr. W.F. Prud'homme van Reine doet de rood en bruinwieren. aan groenwieren bestaan er volgens schattingen wel 34.000 tot, 124.000 soorten in de wereld, waarvan er hoogstens 15.000 wetenschappelijk beschreven zijn. We krijgen voortdurend nieuwe vondsten binnen.

Om de algen uit elkaar te houden zijn scherpe ogen niet genoeg. Vaak moet er een microscoop en soms zelfs een elektronenmicroscoop aan te pas komen en ook moleculaire technieken raken steeds meer in zwang om de soorten_goed te onderscheiden

Onderzoekers zijn er aleen tijd lang over eens dat de hogere planten afstammen van de groenwieren. Maar van welke groenwieren?

Kennelijk zijn er indertijd in een vroeg sta-dium van de evolutie allerlei verschillende potenties ontwikkeld, waarvan er eentje in deze oersoep zo succesvol is geweest dat deze tot het ontstaan van de zaadplanten heeft geleid en aanpasing aan het landleven mogelijk heeft gemaakt.

Organismen die qua morfologische bouw heel veel op elkaar lijken blijken in hun ultrastructuren zeer verschillend te zijn en helemaal niet zo sterk verwant als men op het eerste, gezicht zou denken.

Naast de groenalgen krijgen ook de rood, blauw en bruinwieren in Leidern de nodige aandacht.