Zeer giftige vogel ontdekt

31 oktober 1992 New Scientist/NRC

Dumbacher trok hem een veer uit en likte daaraan en onmiddellijk kreeg hij datzelfde vreemde brandende gevoel zijn mond.Chemische analyse wees uit dat het betreffende gif in huid en veren van de vogel zit en vrijwel ideni tiek is aan het gif van bepaalde gifkikkers in het Amazonegebied. Het is voor het eerst dat een vogel is ontdekt die zelf gif maakt.