5 juli 1989 NRC Onthoorning moet Neusoorn behoeden voor uitsterven

In 1970 telde afrika nog 65000 zwarte neushoorns. Nu minder dan 4000. De rest is goeddeels ten prooi gevallen aan stropers.

Als uiterst redmiddel wordt nu onthoorning overwogen.