Het lijkt een simpele zaak NRC 1-2-1995 Frans van der Helm

de ondergeschikte dieren flink opt de kop gezeten door hoger geplaatste
. De laatste staan er wat hun voortplantingskansen betreft beter voor. Maar dat beeld is niet juďstT. Vrou-Welijke bavianen blijken wat hun Voortplantingsscore betreft in veel ge-vallen een prijs te betalen voor een bestaan aan de top.

Zij hebben meer moeite met het succesvol afronden van een zwanger­schap en stellen de eerste zwanger-schap bovendien vaak uit. Een aantat topvrouwtjes was zelfs permanent onvruchtbaar. Miskramen čn onrvruchtbaarheid kunnen het gevolg zijn van stress die samenhangt met het nastreven van een top-positie. Maar volgens de onderzoekers kan ook sprake zijn van hormonale invloed bij vrouwtjes die sterk, wedijverend zijn ingesteld.