Marcel aan de Burgh 25-4-1996 Evolutie in sneltrein vaart

Antilichamen zijn bedoeld om lichaamsvreemde structuren op te spo≠ren, te binden en af te voeren. Antili≠chamen onderscheppen bijvoorbeeld bacteriŽn en schimmels. Enzymen binden moleculen die vervolgens een versnelde chemische omzetting on≠dergaan. Het zijn de motoren van het leven

ABzymen bevinden zich op het kruispunt van chemie en immunolo≠gie, schreven Lerner en Schultz in 1991 in Science. Voor de productie van een abzym maakt de chemicus namelijk gebruik van een zeer bijzon≠dere eigenschap van het immuunsys≠teem: somatische hypermutatie, een soort versnelde evolutie

Als het immuumsysteem een indringer opmerkt, volgt doorgaans een fel≠le reactie. Binnen twee weken produ≠ceert het systeem onder andere mil≠joenen antilichamen. Al deze Y-vormige moleculen verschillen iets van elkaar. Degene die de-indringer het beste bindt, belandt in een volgende cyclus. De-cel die dat ene antilichaam produceert ondergaat vervolgens so≠matische hypermutatie. De cel deelt zich. Het dna dat codeert voor het an-antilichaam wordt hier en daar gemuteerd. Degene die het beste bindt zorgt eruiteindelijk voor dat de in-dringer wordt uitgeschakeld. De mogelijkheid tot hypermutatiŽ. maakt de afweer uitzonderlijk De meeste moleculen evolueren in een tijdspanne van miljoenen jaren. Een antilichaam presteert hetzelfde binnen anderhalve maand.

Als we de enorme moleculaire diversiteit van het imuunsysteem combineren met de basisprincipes van de chemie, kunnen we abzymen produceren die reacties controleren op een manier die voorheen ondenkbaar waren De meeste abzymen bootsen een enzymatische reactie na, zoals een oxidatie, een reductie of de hydrolyse van een of andere verbinding. Abzy-men evenaren de effectiviteit van hun enzymatische equivalenten nog niet Een enzym versnelt een reactie door gaans een miljard maal. We leren hoe deze moleculen erin slagen om complex leven mogelijk te maken.