Darwins besmettelijke idee Marcel Hulpas Intermediar 1995

Gould wordt alom geprezen om zijn stijl, maar ondertussen in eigen kring verguisd Een onderliggend bouw plan, een uitbarsting van variaties -alles beter dan de langzaam draaiende wielen der natuurlijke selectie.

Het bewustzijn, menselijk gedrag, ethiek, de zin van het leven: niets ontkomt nog aan de evolutieleer. Dennett waarschuwt echter voor een al te simpel reductionisme. De theorie van Michael Ruse (enige tijd geleden te gast in Intermediairs Amstelkringen) is in zijn ogen gewoon onzin.

Volgens Ruse is ons ethisch be-wustzijn een in de genen ingebakken truc, bedoeld om de mens te verleide] tot vreedzame, voor de overleving gunstige vormen van samenwerking.

De mens geeft niet alleen genen door, maar ook cultuur. En voor de mens is de culturele evolutie even belangrijk, zo niet be­langrijker dan de biologische. die planten zich voort van brein naar brein (via de taal, de media, et cetera); de menselijke geest is eigenlijk niets anders dan het mid­del waarmee memen zichzelf voortplanten