Marion de Boo 5 oktober 1995

Vogels bezuinigt op DNA
Vogels hebben nieT alleen holle-botten; en superdroge lichtgewicht urinekris-tallen, ze bezuinigen zelfs op hun DNA om gemakkelijker te kunnen vliegen.

Het is opvallend dat het toTale vogelgenoom een stuk kleiner is dan dat van hun nauwste verwanten, de reptielen, en ook kleiner dan-dat-van amfibien en zoogdieren. Bij de mens bestaaT Vermoedellijk wel 90 procent van al het DNA uit nonsens- of junk DNA. De onderzoekers wilden graag Weten of vogels vooral op junk DNA bezuinigen, of dat de 'bezuinigingen' ook de genen treffen die voor de eiwit-ten codereren

Het feit daT er vel verschillende losse stukjes DNA uit het vogelgenoom blijken te ontbreken duidt echter niet op één mutatie, maar eerder op een geleidelijke aanpassing in de loop van een lange tijd