Onderzoekers vestigen nieuw lengterecord bij bepaling DNA-volgorde

31 maart 1994
Samenwerkende Britse en Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuw lengterecord gevestigd in de DNA-volgordebepaling. Ze deden dat door een aaneengesloten stuk DNA 'uit te spellen' van maar liefst 2.181.032 basen (genetische letters) lang. Het gaat om een deel van chromosoom III van de kleine nematodeworm Caenorhabditis elegans, een tegenwoordig veel gebruikt modelorganisme in de moleculaire biologie.
 


De volgordebepaling, geheel geautomatiseerd en met gebruikmaking van de modernste technieken, geschiedde in twee laboratoria: een in de Washington University School of Medicine en St. Louis, de ander in het MRC Laboratory for Molecular Biology en Sanger Center in Cambridge. Met hun bijna 2,2 Megabase (2,2 miljoen basen) zorgden de beide groepen voor een verzevenvoudiging van het vorige record, dat stamde uit 1992. In dat jaar was door een Europees samenwerkingsverband het gehele, ruim 315.000 basen lange chromosoom III van bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) 'uitgespeld'. De belangrijkste verrassing toen was dat meer dan de helft van de ontdekte genen compleet onbekend was, dat wil zeggen geen verwantschap vertoonde met reeds bekende genen uit andere organismen.

De nu bepaalde DNA-volgorde van C. elegans bevestigt dit beeld. Slechts ongeveer een derde van de bijna 500 genen op het stuk van chromosoom III was al bekend. Op het stuk komt ongeveer op elke 5000 basen een gen voor. Dat is wat minder dan op chromosoom III van bakkersgist, waar gemiddeld op elke 2000 basen een gen ligt.

Met het 2,2 Megabase fragment hebben de Britse en Amerikaanse laboratoria ongeveer 2% van de totale DNA-volgorde van C. elegans bepaald. De bedoeling is dat de rest zo snel mogelijk volgt. De onderzoekers verwachten dat de totale klus voor het eind van 1998 geklaard kan zijn. (Nature, 3 maart 1994).

Datum: 31-03-1994
Sectie: Wetenschap en Onderwijs
Pagina: 3
Onderschrift: Grafiek: Record DNA-volgordebepaling
Trefwoord: Biotechnologie en genetica; Wetenschap en Techniek; Exacte Wetenschappen; Biologie

Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.