De mammoetklus is begonnen - sequencing the human gnome (1996) Martin Enserink Intermediar

Het uiteindelijke doel is de complete volgorde in handen te krijgen van alle drie miljoen basen (de elementaire bouwstenen van DNA), daarvan is nog niet 1 procent verwezenlijkt.

Ze kregen hun zin- althans grotendeels. De welcome trust, een charitatieeve instelling, die dankzij haar aandelen in famrmacie gigant Wellcome ( de producent van AZT) miljoenen onderxzoeksgeld te verdelen heeft, besloot hun te steunen. In eerste instantie voor een zesde van de totale klus in plaats van een derde, maar weinigen twijfgelen eraan dat de rest uiteindelijk ook wel zal komen.

Vrijwel zonder tussenkomst van mensen wordt het geheim van de menselijke soort uitgeplozen. Het gaat nu heel hard. Coulson: de snelheid waarmee we gegevens produceren wordt elk jaar twee a drie keer zo groot.

Hij kan complete chromosomen zichtbaar maken: door op een bepaald stukje te klikken zoomt hij in op op genetische kaarten met steeds meer detail zodat uiteindelijk de genetische code zelf zichtbaar wordt.  In de vorm van onafzienbare rijen A,C,T's en G's.

Het gevaar van patenten is ook dar je de ontwikkelingen stopt want als er een patent verleend is kan maar een bedrijf er mee verder. Ons standpunt is dat de hele wereld deze kennis moet kunnen gebruiken. Wie er een goede toepassing voor weet, mag daar octrooi op aanvragen.

Dit worrdt een van de grote mijlpalen van de wetenschap. Dat is de reden dat ik dit doe. Hier wordt geschiedenis geschreven.