Gerbrand Feenstra 1994 Volkskrant

De laatste tienduizend jaar heeft die in het teken gestaan van een voortduren de vermenging van bevolkingsgroepen en uitwisseling van hun genetisch materiaaL. Dat was het gevolg van de continue migratiebewegingen die op het Europese continent.

Dat de Europese volken in genetisch opzicht betrekkelijk homogeen zijn, is een vaststelling.

Menozzi publiceerden 14 jaar geleden hun eerste genetische kaarten van Europa in Science september 1978.