Marten Dopper 11-2-1995 Volkskrant

omdat er met fouten leterlijk niet te leven valt, beschikken de cellen over een goed uitgeruste onder-oudsdienst: de DNA-reparatie-enzy-nen. Er treden voortdurend beschadigingen op. Ultra violet licht, röntgenstraling en radioactiviteit, maar ook allerlei chemische stoffen kunnen stukken van het DNA kapot maken

Bootsma en Hoeijmakers hebben zich vooramelijk beziggehouden met de afdeling van de DNA-onderhoudsdienst die schade herstelt die het erfelijk materiaal oploopt door straling en chemicaliën. De enzymen die hierbij nodig zijn, de nucleotide excision repair (NER)-enzymen, knippen het aangetaste gedeelte weg en maken op die p!aats nieuw DNA. Niet een fout in één specifiek gen, maar een opeenstapeling van niet herstelbare fouten laat de cel ontsporen